Rozliczenia kadrowe

Prowadzimy m. in. pełną dokumentację kadrową i akt osobowych, sporządzamy listy płac oraz rachunki do umów zlecenia, o dzieło i innych. Przygotowujemy także deklaracje i rozliczenia do ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zeznania roczne pracowników.

  • Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
  • Rozliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
  • Rozliczenie podatków od umów zleceń, umów o dzieło
  • Sporządzanie umów zleceń w imieniu klienta na podstawie dostarczonych przez niego dokumentów
  • Prowadzenie akt osobowych**

**(prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie umów o pracę , przechowywanie akt osobowych, prowadzenie ewidencji pracowników, prowadzenie kart urlopowych, prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń, prowadzenie rejestru absencji chorobowych, przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów, przygotowywanie świadectw pracy, wystawianie zaświadczeń, skierowań i inne)essay-online