Księgowość / Podatki

  • Pełna księgowość – księgi rachunkowe,
  • (KPiR) – Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • (PPE) – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • Ewidencja sprzedaży i zakupów do celów podatku VAT,
  • Rozliczenie podatku o towarów i usług,
  • (PIT) – Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • (CIT) – Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • Reprezentacja podatnika przed US, ZUS i innymi instytucjami publicznoprawnymi,  w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

 write essay online